Produktinformasjon

RHYTI – tømmerprofil

Finnlamelli er helt i front med utvikling og bruk av lamelltømmer. De delte stokken og tok den sterkeste delen, kjerneveden, og lot den vende utover. På den måten ble tømmerets sterkeste del plassert slik at den står imot vær og vind.
Ved at den kjerneveden vender utover unngår du også sprekkdannelser.
Når tømmeret er limt sammen vil du få en «død» stokk som er stabil og ungår vridninger.

I tillegg har Finnlamelli tatt neste steg ved å utvikle RYHTI – profilen. En tømmerprofil som ikke vil sige og samtidig gir den et minimalistisk design med smale linjer mellom tømmerstokkene.
Denne utviklingen gjør at man slipper en del justering og etterstramming av bolter som i tradisjonelle tømmerhus.
RYHTI lamelltømmer er standard i alle våre tømmerhus.
Les mer om RHYTI her.

CE – merket

Finnlamelli har fått en europeisk teknisk godkjenning (ETA-12/0353), som gir rett til å bruke CE-merket i Finnlamellis tømmerhusbyggesett. CE-merkingen dekker de grunnleggende sikkerhets- og helseegenskapene til produktet, for eksempel bæreevne og langvarig holdbarhet.

CE-merking av byggevarer er en europeisk prosedyre for å demonstrere egenskapene til et produkt på en sammenlignbar måte.

Du finner ytelseserklæringene som kreves for CE-merkingen her.

PEFC – sertifisering

Opprinnelsen til tømmeret som Finnlamelli bruker er en viktig del i deres budskap og ansvar som selskap. Det at de tar dette på alvor gjør også oss i Til-Huset trygge på at produktet som leveres svarer til forventningene våre om bærekraft. Finnlamelli er derfor tildelt PEFC-sertifisering.

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) er et internasjonalt skogsertifiseringssystem som fremmer økologisk, sosialt og økonomisk bærekraftig skogbruk over hele verden. Det er det mest utbredte sertifiseringssystemet i verden som sikrer at et tre er lovlig og opprinnelseskjeden fra bærekraftig forvaltet skog til produkt er kjent.

Som Finnlamelli selv sier på sine nettsider:

Hos Finnlamelli er vi opptatt av å kjøpe og levere trevirke fra lovlige og bærekraftig forvaltede skoger som vi kjenner til. Dette betyr at treet vi bruker kommer fra skoger som beskytter skogens mangfold, helse og vekst. Vi er også forpliktet til å oppfylle sosial-, helse- og sikkerhetskravene som er angitt i PEFC-standarden.

Mer informasjon om PEFC-sertifisering finner du på PEFC-nettstedet.