Tømmerhus - Et miljøvennlig produkt

Et miljøvennlig produkt

Faktainformasjonen under er hentet fra VTT.

(VTT er Nordens største forskningssenter eid av den finske stat.)

  • Tømmerhusene er i all hovedsak bygd av fornybare ressurser.
  • Energien som går med til å produsere et tømmerhus er bare 1/3 av energien som brukes til et reisverkshus (VTT i rapporten T148)
  • Tømmerhus lagrer langt mer CO2 enn andre hus.
  • Finnlamelli leverer all avkapp fra produksjonen til fjernvarme og den energien som kommer ut av det er tilsvarende den som brukes til å produsere tømmerhuset.

Et tømmerhus har omtrent det samme energiforbruket som et tradisjonelt bygd hus sett i et 50 års perspektiv. Regner en både energiforbruk og klimagassutslipp vipper det godt over i tømmerhusets favør. Tilvirkning av en del byggematerialer gir relativt stort utslipp av klimagasser.

Om du ønsker mer informasjon:
Loghouse is more ecologic - Engelsk
Resume-T148 - Norsk

closebarschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram