Grunner til å velge tømmerhus

VÅRT MÅL ER AT ALLE TØMMERHUS VI LEVERER ER TILPASSET TIL HVER ENKELT KJØPER. DET GJELDER BÅDE STIL, STØRRELSE OG INNREDNING.

Nesten halvparten av husene vi selger er kundens egne tegninger og det synes vi er spennende. Og når det gjelder kataloghusene blir de alltid justert og slik skal det være. Når en bygger eget hus skal det dekke egne behov og ønsker og i tillegg passe på tomta og i terrenget.
Det koster ingenting å endre en modell, men mer materialer litt dyrere pris og mindre materialer, mindre pris.

VÅRE HUS PASSER INN I ALLE MILJØER. VI KAN LEVERE MED SKJULT KNUTE SLIK AT DET IKKE VIL SKILLE SEG UT I ET BOLIGFELT. ELLER DET KAN HA ET RØFT OG TRADISJONELT UTSEENDE.

Mange tenker seg at tømmerhus passer på landet eller kanskje aller helst som hytte på fjellet, men faktisk så går det like godt med tømmerhus midt i byen eller i et boligfelt. Vi har skjulte knuter slik at tømmerhuset er identisk med et hus med tilsvarende liggende kledning. Stilen kan være fra det de fleste forbinder med et tradisjonelt tømmerhus til et moderne funkishus. Tømmerhus er ikke en stil, men å bruke tømmerets meget gode egenskaper til å skaffe seg et hus som en kan bo godt i.

TØMMERHUS ER MILJØVENNLIG

a) Tømmerhusene er i all hovedsak bygd av fornybare ressurser.
b) Energien som går med til å produsere et tømmerhus er bare 1/3 av energien som brukes til et reisverkshus (VTT i rapporten T148)
c) Tømmerhus lagrer langt mer CO2 enn andre hus.
d) Finnlamelli leverer all avkapp fra produksjonen til fjernvarme og den energien som     kommer ut av det er tilsvarende den som brukes til å produsere tømmerhuset.

TØMMERHUS FRA FINNLAMELLI ER TETTE HUS – DE BARE PUSTER OG DET ER INGEN TREKK.

TEK 17setter krav til «trykktesting» av tømmerhus og sier at tømmerhus ikke kan ha større lekkasjetall enn 4 (luftveksling pr. time). Finnlamelli har som standard på sine hus 1,5 og noen av tømmerhusene er målt til under 1.

ALLE VÅRE TØMMERHUS ER TILPASSET TEK 17 OG NORSK STANDARD.

Når du skal søke om byggetillatelse er Finnlamelli OY som står som ansvarlig for at bygget er i samsvar med TEK 17 og Norske Standarder.

VI BRUKER LAMELLTØMMER I TØMMERKASSA.

Lamelltømmer betyr at du har et bygg som er «dødt» og du vil ikke oppleve at stokkene vrir seg og lager lekkasje.
Vi har også alltid satt den harde siden ut, og du unngår store sprekker. Når den harde siden står ut tåler også tømmeret skikkelig vestlandsvær (Island er et stort marked for tømmerhus).

TØMMERHUS ET SUNDT ALTERNATIV

Et tømmerhus puster med deg – den slipper kontinuerlig inn frisk luft og sørger for en god fornyelse av lufta. Det er ikke bevist at det er en sammenheng mellom allergier og luftveisproblemer og «tette hus». Men vi vet at personer som har hatt problemer i for tette hus har fått en ny hverdag i tømmerhus.
I tillegg til at du har en naturlig tilgang ren luft (filtrert gjennom porene i tømmeret) har også tømmeret den egenskapen at det absorberer fuktighet når det er for stor fuktighet i rommet og avgir fuktighet når det er for tørt.
Bakterier, allergier og virus trives best med stor luftfuktighet eller tørr luft, mens midd og sopp trives best med stor luftfuktighet. Tømmerhus hjelper til med å holde en god luftfuktighet mellom 30 og 55%.

TØMMERHUS MED 100% FINSK KVALITET

Finnlamelli produserer alt av tømmer og trematerial og med tømmer som er tatt fra nærområdet. Vinduer, dører, trapper og shingel blir ikke produsert hos Finnlamelli, men er nøye utvalgt hos andre finske leverandører.

closebarschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram