Ofte stilte spørsmål

Her er en liten oversikt over vanlige spørsmål vi ofte får angående tømmerhus. Finner du ikke svar på det du lurer på her, så bare ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Hva sier TEK17 om tømmerhus?

Mange lurer på dette med tømmerhus og TEK17. For boliger med laftede vegger er det egne krav for at det skal oppfylle TEK17. Vi har limt inn et utdrag fra TEK17 her som særlig gjelder laftede hus, hentet fra «Direktoratet for byggkvalitet».
Du kan også finne hele teksten og all informasjon du trenger om TEK17 på deres nettsider https://www.dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17

Kapittel 14 Energi

§ 14-5. Unntak og krav til særskilte tiltak

(4) For boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder ikke § 14-2. For fritidsbolig over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA med laftede yttervegger gjelder heller ikke § 14-4 fjerde ledd. Bygning med laftede yttervegger tilfredsstiller kravet til energieffektivitet når verdiene i punktene 1-5 i tabellen under er oppfylt. Energitiltakene kan fravikes forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker, samtidig som kravene i § 14-3 oppfylles.

Tabell: Energitiltak for boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger

EnergitiltakBoligbygning og fritidsbolig over 150 m2 oppvarmet BRAFritidsbolig over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA
1.Dimensjon yttervegg≥ 8″ laft≥ 8″ laft
2.U-verdi tak [W/(m2 K)]≤ 0,13≤ 0,13
3.U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m2 K)]≤ 0,10≤ 0,15
4.U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme [W/(m2 K)]≤ 0,80≤ 1,2
5.Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling per time)≤ 4,0≤ 4,5

Hvorfor regnes tømmerhus som bærekraftige:

Tømmer er et naturlig og fornybart materiale som kan høstes fra bærekraftig forvaltede skoger. Når trær blir hogd ned for å brukes til tømmer, plantes det nye trær for å erstatte dem. Dette bidrar til å opprettholde skogens helse og sørger for en kontinuerlig forsyning av trevirke. Finnlamelli er PEFC-sertifisert, som beviser at tømmeret kommer fra en bærekraftig forvaltet skog.
Ytterveggene i et tømmerhus består kun av tømmer og trenger ingen isolasjon, plast og bygningsplater på innsiden. Så hele ytterkonstruksjonen består kun av fornybare materialer.

Produksjon av tømmer krever også vanligvis mindre energi og ressurser enn produksjonen av andre byggematerialer, og hos Finnlamelli brukes alt. Det som er til overs etter produksjonen av tømmeret brukes til fjernvarme.

Hvor lang tid tar det fra vi bestiller til vi kan få levert tømmerhuset.

Fra det bestilles, gitt at byggesøknad og finansiering er i orden, går det mellom 10 – 14 uker. Litt avhengig av når på året det skal leveres.

Kan dere bistå med byggesøknad?

Til-Huset AS har knyttet til seg et firma som har sentral godkjenning for byggesøknader. De sender inn byggesøknad og plasserer også huset på tomten.
Kostnadene med å søke ligger inklusiv i prisen, men avgiften fra kommunen må utbygger ta.

Er tømmerhus brannsikre?

Tømmerhus er et av de sikreste husene du kan bygge. Tømmer brenner nesten ikke. Den mest vanlige tømmerprofilen vi bruker har en gjennombrenning på 2 timer jf. REI 120.

Kan dere bygge hus i tømmer etter mine tegninger?
Ja. Vi kan bygge etter dine tegninger. Tømmer har sine fordeler, men og noen begrensinger. Finnlamelli er imidlertid kreative og gode på å finne løsninger.
Du kan også endre på våre standard modeller og finne den løsningen som passer dine behov. Vi ønsker at alle skal kunne bygge det huset som de trenger og har behov for.

Leveres alle tømmerhus fra Finland med Sauna?
I Finland gjøres det nesten i 100% av tilfellene. I Norge velger de fleste å omdisponere arealet som saunaen tar til enten større vaskerom eller bad. Det er også mulig å tegne om slik at dette arealet brukes til noe helt annet.

Hvordan fraktes tømmerhuset til Norge, og hvem ordner frakt.
Til-Huset har en fast transportør som frakter huset til byggeplass, eller så langt vi kommer med en semitrailer. Dersom våre snekkere skal sette opp huset tar de også ansvaret for lossingen. Kostnaden med frakt er inkludert i prisen, men ikke en eventuell omlasting, det må kunde ordne selv.

Mva – Moms?

Det er Til-Huset som er ansvarlig for at importtoll/mva blir betalt og mva er inkludert i tilbudet dere får.