Nyttig Info

Gran eller furu?

For mange er det naturlig å tenke at furu er det som egner seg best til lafting. Og mange steder i Norge er det furu som er mest brukt. Men gran er et like naturlig valg.

Holdbarheten hos begge tømmersorter er den samme. Malmfuru er kanskje hakket bedre, men mest sannsynlig vil 3. eller 4. generasjon ønske et annet hus med et annet uttrykk. Når du bygger hus så er det viktig å tenke at dette er et hus som passer til din familie sitt behov.

Gran gulner ikke som furu

Fordelen med gran er at den ikke gulner som furu. Gran er litt rimeligere, men på den andre siden er det litt mer som forsvinner i kvalitetskontrollen og dermed ender en opp på samme pris.

Gran eller furu?

For mange er det naturlig å tenke at furu er det som egner seg best til lafting. Og mange steder i Norge er det furu som er mest brukt. Men gran er et like naturlig valg.

Holdbarheten hos begge tømmersorter er den samme. Malmfuru er kanskje hakket bedre, men mest sannsynlig vil 3. eller 4. generasjon ønske et annet hus med et annet uttrykk. Når du bygger hus så er det viktig å tenke at dette er et hus som passer til din familie sitt behov.

Gran gulner ikke som furu

Fordelen med gran er at den ikke gulner som furu. Gran er litt rimeligere, men på den andre siden er det litt mer som forsvinner i kvalitetskontrollen og dermed ender en opp på samme pris.

closebarschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram