Leveringstid

På kontrakten som blir inngått med Til-Huset AS kan det bare stå ønsket leveringstid fordi det fortsatt er en del hvis. Finnlamelli vil antyde en leveringuke, og vil gi en eksakt uke når usikkerhetsmomentene er fjernet. Før vi starter prosessen med å lage tegningen – skrives en avtale med Til-Huset AS og kostnader for tegninger betales. (Prisen er inkludert i prisen som er oppgitt på huset).

Steg 1: Endringer og godkjenning av tegninger som skal leveres til kommunenen i forbindelse med byggesøknad må godkjennes før de er endelige. Og det vil i de fleste tilfelle være aktuelt å gjøre endringer. Flytting av vinduer, vegger, endre størrelse etc. Antall ganger med endringer avhenger av hvor lang tid dette tar.

Steg 2: Byggesøknad. Dette ligger utenfor vår kontroll, men tar som oftes 5- 6 uker. Nabovarsel skal sendes ut, ansvarsrettpapirer skal samles inn og så tar det inntil 3 uker før kommen behandler søknaden.

Steg 3: Byggesøknad er godkjent og betaling skjer. Herfra går det normalt 8 uker til levering. Vi 
Uke 1 sender inn tegningene som er signert av dere.

Steg 4: Gunnmurstegninger
Uke 1 – 2

Steg 5: Dører, vinduer og evt trapp blir planlagt og skal godkjennes av kunde
Uke 1 – 2

Steg 6: Tømmerveggtegninger planlegges og godkjennes
Uke 3 – 4

Steg 7: Materiallister som følger med leveransen lages
Uke 3 – 4

Steg 8: Produksjon av de forskjellige elementene
Uke 5-7

Steg 9: Opplasting og ferdigstillelse av nødvendige dokumenter
Uke 8

closebarschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram