Tek 17 og CE-godkjenning.

Finnlamelli garanterer at deres hus blir levert i henhold til Norsk standard og etter kravene som er i TEK 17
Tømmerhus har en egen paragraf i TEK 17 som angår tømmerhus, vi gjengir ikke hele paragrafen, bare det som omhandler tømmerhus og tømmerhytter.

§14.4

(4) For boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder ikke § 14-2 og § 14-3. For fritidsbolig over 70 m² til og med 150 m² oppvarmet BRA med laftede yttervegger gjelder heller ikke § 14-4 fjerde ledd. Følgende krav til energieffektivitet gjelder:

Fritidsbolig over 150 m² oppvarmet BRA og boligbygning med laftede yttervegger

Tabell: Boligbygning og fritidsbolig

Fritidsbolig over 70 m² til og med 150 m² oppvarmet BRA med laftede yttervegger

Tabell: Fritidsbolig

CE-godkjenning

Vi er stolt av å levere et kvalitetsprodukt

Finnlamelli har CE-godkjent både byggesettet og produksjonsmetoder.

Likeleds er limtrebjelker og panel som brukes i produksjon også godkjent.

Ce godkjenning betyr at produktet er gjennomtestet, at dokumentasjon er etterprøvd og at rutiner og rapportering er satt i system. CE – merket er et kvalitetsstempel som skal gi deg som kjøper en visshet om at Finnlamelli OY er testet og nøye gått gjennom i alle ledd i både planlegging, beregninger og produksjon.

Nytt er økt krav til u – verdi på vinduer og i tak. I tillegg er det krav om «trykktesting».For tømmerhus fra Finnlamelli er kravet om trykktesting ikke noe problem – de har lekkasjetall på 1,5 (forutsetter selvsagt at snekker har montert bygget riktig). Noen av byggene er også målt til under 1.

closebarschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram