Ytterdører

Vi har et knippe dører som vi kan velge mellom. Vi vet at det finnes mange varianter av ytterdører og Finnlamellis dørleverandør og også flere varianter, men utvalget er begrenset når det gjelder norsk standard til dører i tømmerhus med u-verdi på 0,8.
Som dere ser av utvalget under er noen mer egnet til bod, mens andre er terasse dør, de fleste er dog beregnet som standard entre dør.

Den første døra er standard dør