Tømmerhus

– er miljøvennlige
– gir et naturlig og sunt inneklima
– har moderne byggeteknikk
– bygges hvor og hvordan du vil
– har finsk kvalitet fra Finnlamelli
– er et bygg for fremtiden

Kontakt oss om råd og veiledning- vi kan tømmerhus!

Tømmerhus er miljøvennlig

  1. Tømmerhusene er i all hovedsak bygd av fornybare ressurser.
  2. Energien som går med til å produsere et tømmerhus er bare 1/3 av energien som brukes til et reisverkshus (VTT i rapporten T148)
  3. Tømmerhus lagrer langt mer CO2 enn andre hus.
  4. All avkapp fra produksjonen til fjernvarme
  5. Våre tømmerhus er tette hus, med lamelltømmer og dobbel not og fjær garanter vi at du får et hus uten trekk, men som puster.
interior_7
Sunt inneklima

Tømmerhus gir et naturlig og sunt inneklima

Et tømmerhus puster med deg – den slipper kontinuerlig inn frisk luft og sørger for en god fornyelse av lufta. Det er ikke bevist at det er en sammenheng mellom allergier og luftveisproblemer og «tette hus». Men vi vet at personer som har hatt problemer i for tette hus har fått en ny hverdag i tømmerhus.

 

I tillegg til at du har en naturlig tilgang ren luft (filtrert gjennom porene i tømmeret) har også tømmeret den egenskapen at det absorberer fuktighet når det er for stor fuktighet i rommet og avgir fuktighet når det er for tørt. (og da unngår du mye av det du ikke vil ha bakterier, allergier og virus osv.)

Med moderne byggeteknikk bygger vi ditt hus hvor og hvordan du vil

Nesten halvparten av husene vi selger er basert på kundens egne tegninger og det synes vi er spennende. Når det gjelder «kataloghusene» blir de alltid justert og slik skal det være. Det er dine behov, tomt og terreng som bestemmer huset

 

Med skjulte knuter kan et tømmerhus godt stå i et byggefelt uten å skille seg ut. Tømmerhus er ikke en stil, men å bruke tømmerets meget gode egenskaper til å skaffe seg et hus som en kan bo godt i.

stiler_1
korsknute

Finsk kvalitet fra Finnlamelli

Finnlamelli produserer alt av tømmer og trematerial. Tømmeret er tatt fra nærområdet. Vinduer, dører, trapper og shingel blir ikke produsert hos Finnlamelli, men er nøye utvalgt hos andre finske leverandører.

 

Finnlamelli har selv utviklet lamelltømmeret og bruker det konsekvent i alle sine bygg. Likeledes har de utviklet knutene for hindre gjennomstrømming av luft i knuten – den er nå 100% tett. Finnlamelli har CE godkjenning på både konstruksjonsplanelegging og produksjon. Finsk kvalitet holder hva den lover.

Et bygg for fremtiden

Finnlamelli leverer ansvarsrett på alle bygg at både planlegging og utførelse er i samsvar med norske regler og norske standarder.

 

Vi er også godt innenfor de nye reglene som kommer i TEK 15. Gamle tømmerhus med datidens byggeteknikker står fortsatt. Med god pleie kan et tømmerhus holde i generasjoner og mange kan vokse opp i sunt og godt inneklima. 

87

Kontakt oss om råd og veiledning- vi kan tømmerhus!